index

DIGITHUM és una revista científica de l’àmbit de les ciències socials centrada en l’anàlisi de la cultura des d’una perspectiva relacional.

NÚMERO ACTUAL - 21 (GENER 2018) NÚMERO ACTUAL - 21 (GENER 2018) CURRENT ISSUE - 21 (GENER 2018)
NÚMERO ACTUAL - 21 (GENER 2018) NÚMERO ACTUAL - 21 (GENER 2018) CURRENT ISSUE - 21 (GENER 2018)
NÚMERO ACTUAL - 21 (GENER 2018) NÚMERO ACTUAL - 21 (GENER 2018) CURRENT ISSUE - 21 (GENER 2018)
NÚMERO ACTUAL - 21 (GENER 2018) NÚMERO ACTUAL - 21 (GENER 2018) CURRENT ISSUE - 21 (GENER 2018)
BLOGBLOGBLOG
thunm_dest_1
Memòria
DJ 2018/05/09 - 8:32 a. m.

Aquest article analitza si, i com, la crisi econòmica ha afectat la manera d’entendre el futur personal i el de la societat en general a Alemanya (Colònia) i Espanya (Barcelona). Atès que la perspectiva de futur ha esdevingut un element cabdal de l’autoconeixement (Rosenthal, 1993), i que la integritat de la societat depèn en part de la possibilitat d’imaginar un futur comú (Bauböck, 2017), l’anàlisi dels imaginaris de futur és una eina interessant per a analitzar temes socials.

thunm_dest_1
Memòria
DJ 2018/05/02 - 9:55 a. m.

Aquest article es proposa com a objectiu central fer explícit el procés d’abstracció que han tingut els diners des de les primeres manifestacions formals en la Grècia arcaica fins a la modernitat. Per a això s’apel·la tant a desenvolupaments teòrics com a pràctiques socials i fins i tot a aspectes tècnics. D’altra banda, i continuant les idees que sorgeixen de l’estudi descrit recentment, es plantegen algunes preguntes sobre les monedes digitals, particularment el bitcoin, que, si bé des que va aparèixer ha promès ser una forma anticapitalista, en els fets es pot convertir en la seva eina més sofisticada.

slide
flickr