NOTÍCIES NOTICIAS NEWS

“Una anàlisi cap a la construcció i el paper dels cercles col·laboratius de músics de jazz de Barcelona”

el en on .

Per Marta Casals Balaguer

Aquest article estudia la relació que hi ha entre els cercles col·laboratius de músics i la generació d’oportunitats de treball en el camp de la música. L’anàlisi és orientada de manera específica a la disciplina del jazz, gènere musical caracteritzat per una dinàmica d’interacció entre els seus músics que afavoreix intercanvis constants d’idees i coneixements nous del sector i del mateix llenguatge artístic. Un dels principals exemples de relació entre els seus membres, l’actuació en directe, a partir de la improvisació, tindrà un paper clau a l’hora de donar forma a l’escena musical. Al mateix temps, el jazz, com a llenguatge artístic, aprofitarà el procés creatiu col·lectiu per a desenvolupar-se com a tal. Per tant, considerem el col·lectiu artístic del jazz un dels punts de partida per a estudiar les pràctiques professionals d’aquest sector.

Aquesta recerca se centra en l’anàlisi del col·lectiu de músics de jazz que constitueixen l’escena del jazz de Barcelona, ciutat que al llarg del segle xx es va constituir en el centre neuràlgic de l’escena del jazz català i que actualment té una forta presència en el món del jazz, tant en el context local com en l’internacional. Hem posat l’enfocament de l’estudi en dues dimensions que considerem que són bàsiques per a avaluar l’impacte i la incidència que té el factor social i relacional entre els membres de l’escena musical a l’hora d’afavorir l’aparició d’oportunitats artístico-laborals. La primera dimensió té relació amb els cercles professionals i les xarxes de contactes que els músics construeixen al llarg de la seva carrera artística. Així, doncs, un dels objectius principals d’aquesta recerca serà estudiar la correlació que aquests cercles col·laboratius i contactes tindran a l’hora de generar oportunitats de treball dins del camp musical del jazz.  La segona dimensió analítica té relació amb el col·lectiu artístic com una de les plataformes bàsiques de creació dins del llenguatge del jazz. Intentarem fer un primer enfocament analític del paper fonamental que desenvolupen els grups de músics en les seves múltiples formes d’interacció i estudiarem de quina manera el treball col·lectiu esdevé una plataforma artística i creativa crucial per al desenvolupament de les carreres individuals de músics i en el camp de l’exploració conjunta del mateix llenguatge musical.

La recerca s’ha estructurat, principalment, a partir de la perspectiva del camp artístic de Pierre Bourdieu (1984, 1987), en què els músics i els diferents actors del sector del jazz es relacionaran entre ells, i les característiques principals de la formació de cercles col·laboratius estudiades per Michael P. Farrell (2003), que esdevenen primordials a l’hora de descriure i analitzar les activitats creatives i artístiques. La metodologia utilitzada és qualitativa i es basa en trenta entrevistes semiestructurades i l’observació de participants dutes a terme entre l’octubre del 2015 i el novembre del 2016 amb músics de jazz professionals residents a Barcelona. A més, també es van entrevistar altres actors del sector musical i informadors qualificats pertanyents al camp de la música i el camp acadèmic.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *