Digithum com a vincle entre la Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat d’Antioquia

La Universitat d’Antioquia (UdeA) –Medellín, Colòmbia–, amb la ferma intenció de generar un major impacte i visibilitat en la producció del coneixement que des de les diferents unitats acadèmiques es genera per a ajustar-se als estàndards internacionals, ha començat a renovar i establir relacions amb universitats del continent americà, europeu i asiàtic que permetin enfortir els processos de recerca i d’apropiació social del coneixement.