Digithum número 23 Gener 2019. Convocatòria d’articles.

Temàtica: La política del sofriment social
Data límit per a la tramesa d’articles: 1 d’Octubre del 2018
Data prevista de publicació: Número 23 Gener 2019

El sofriment social ha esdevingut un tema clau en els debats sociològics i polítics de les darreres dècades…

Digithum número 24 juliol 2019. Convocatòria d’articles

Es convida els investigadors a presentar originals per a valorar-ne la inclusió a Digithum, 24: Diners al segle xxi: intercanvi digital, monedes extraestatals i el caràcter relacional dels diners. Els articles han de tractar les conseqüències socials de les noves formes d’intercanvi, concretament en contextos digitals en què les fronteres territorials tendeixen a ser permeables i a no estar ben definides.

Digithum com a vincle entre la Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat d’Antioquia

La Universitat d’Antioquia (UdeA) –Medellín, Colòmbia–, amb la ferma intenció de generar un major impacte i visibilitat en la producció del coneixement que des de les diferents unitats acadèmiques es genera per a ajustar-se als estàndards internacionals, ha començat a renovar i establir relacions amb universitats del continent americà, europeu i asiàtic que permetin enfortir els processos de recerca i d’apropiació social del coneixement.