La crisi econòmica i els imaginaris de futur: quin efecte ha tingut la crisi econòmica en la manera d’imaginar el futur?

Aquest article analitza si, i com, la crisi econòmica ha afectat la manera d’entendre el futur personal i el de la societat en general a Alemanya (Colònia) i Espanya (Barcelona)…

L’abstracció dels diners, emancipació o alienació?

Aquest article es proposa com a objectiu central fer explícit el procés d’abstracció que han tingut els diners des de les primeres manifestacions formals en la Grècia arcaica fins a la modernitat. Per a això s’apel·la tant a desenvolupaments teòrics com a pràctiques socials i fins i tot a aspectes tècnics. D’altra banda, i continuant les idees que sorgeixen de l’estudi descrit recentment, es plantegen algunes preguntes sobre les monedes digitals, particularment el bitcoin, que, si bé des que va aparèixer ha promès ser una forma anticapitalista, en els fets es pot convertir en la seva eina més sofisticada.

La construcció de comunitats virtuals d’espanyols que viuen a Mèxic.

En aquest article, es treballa amb el concepte de diàspora per a explorar la manera com els immigrants utilitzen els mitjans socials per a crear comunitats en línia que, al llarg dels anys, podrien formar comunitats de diàspora. Principalment, s’estudia el cas d’espanyols que van decidir viatjar a Mèxic.

Adolfo Sánchez Vázquez i les memòries trencades dels exilits espanyols de 1939 a Mèxic: un concepte seminal per a la sociologia del passat

Amb motiu del centenari del seu naixement el 2015 la seva obra ha estat novament difosa i ha convocat a la discussió de conceptes dominants en la seva producció intel·lectual, com ho és memòries trencades.