XARXA

Facultat Llatinoamericana de Ciències Socials (Flacso)

Al llarg dels seus seixanta anys de funcionament ha arribat a ser una de les institucions més reconegudes a l’Amèrica Llatina en aquest camp, amb un col·lectiu ampli d’investigadors i docents i amb unitats acadèmiques en diferents països (Argentina, Equador, Cuba, Xile, Uruguai, Brasil, Guatemala i Mèxic, entre altres).

Ofereix programes de postgrau en diferents nivells, especialització, mestratge o doctorats, principalment enfocats a l’estudi de la realitat llatinoamericana, i programes de recerca que enforteixen aquesta oferta educativa. Igualment, disposa d’un sistema ampli de publicacions, biblioteques i repositoris digitals.

Té una oferta constant de cursos de formació contínua de diferent índole, així com eines de recerca, metodologies i anàlisis crítiques del desenvolupament, entre altres.

Consell Llatinoamericà de Ciències Socials (Clacso)

Institució no governamental associada a la Unesco. Reuneix centres de recerca i de postgrau en ciències socials i humanitats en quaranta-un països d’Amèrica Llatina, Europa, els Estats Units i Canadà.

Aglutina també grups de treball procedents dels centres associats que propicien l’intercanvi acadèmic internacional, igualment amb una política àmplia d’accés al coneixement i la seva difusió.

Cal subratllar que en termes de publicació i indexació internacional, Clacso sosté una relació directa amb Redalyc, la qual cosa possibilita estar al dia quant a publicacions internacionals, indicadors d’impacte i formar part d’una àmplia xarxa de revistes. Igualment s’ha de destacar que DIGITHUM, com que ja és coeditada per la Universitat d’Antioquia, forma part de la biblioteca virtual d’aquest centre.

Enllaç biblioteca virtual.

Centre d’Història Intel·lectual de la Universitat de Quilmes (Argentina)

Centre que consolida el 2011 programes d’estudi en història intel·lectual d’Argentina i l’Amèrica Llatina oferts des de la dècada dels noranta. S’interessen per l’estudi i anàlisi de les representacions de la vida històrica en aquestes regions, la circulació internacional de les idees, les manifestacions i els suports materials per a la seva producció.

Juntament amb l’oferta acadèmica es dediquen a l’edició de Prismas. Revista de Historia Intelectual, la realització d’esdeveniments en la problemàtica de la història intel·lectual i la promoció de xarxes internacionals de treball.

Xarxa Nacional d’Investigadors en els Estudis Socioculturals de les Emocions (Renisce)

Iniciativa de la Universitat Jesuïta de Guadalajara i la Facultat d’Estudis Superiors Iztacala de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic (UNAM). Fomenten l’articulació de xarxes de treball interessades en l’estudi de les emocions en l’àmbit nacional i internacional.

Estimulen la realització d’esdeveniments periòdics i de publicacions en aquest tema.

Journals and Authors

Empresa colombiana que fomenta l’augment de la qualitat i millora de la difusió literària científica. A més de serveis lingüístics i d’assessoria per a plans editorials ofereix, sense cost, la possibilitat de formar part d’una xarxa de revistes d’accés obert anomenada ResearcH. Aquesta xarxa possibilita la visibilització de la revista a escala colombiana i llatinoamericana i permet establir ponts amb parells acadèmics potencials. Igualment fomenta una xarxa i un blog dels diferents editors que formin part d’aquesta xarxa.

És també un aliat potencial per a l’auspici, la promoció i el suport en la realització d’esdeveniments de la revista.

Publindex: indexació i homologació del sistema científic colombià

Colciencias, sistema científic colombià, disposa de la plataforma Publindex per a regular les publicacions periòdiques del país. Per al nostre cas el servei d’homologació de publicacions internacionals que ofereix és important, atès que permetrà visibilitat i esperonarà els investigadors colombians a publicar els resultats de les seves recerques a DIGITHUM. Publindex valida publicacions internacionals tenint en compte índexs com WoS-JCR i Scopus, entre altres.

Grup d’Estudis de Literatura i Cultura Intel·lectual Llatinoamericana (Gelcil)

Grup adscrit a la Facultat de Comunicacions de la Universitat d’Antioquia. La seva línia de treball és la història cultural i intel·lectual de l’Amèrica Llatina. Aquest grup va fomentar el començament dels congressos internacionals d’història intel·lectual llatinoamericana, la tercera versió dels quals se celebrarà a Mèxic el novembre del 2016. Disposa de diverses publicacions en el tema i d’una xarxa de treball amb investigadors a Mèxic i Argentina.

Grup Xarxes i Actors Socials (Ras)

Grup adscrit a la Facultat de Ciències Socials i Humanes de la Universitat d’Antioquia. S’enfoca a l’anàlisi de xarxes a partir de desenvolupaments metodològics amb enfocaments qualitatius i quantitatius. Les línies d’èmfasi són en problemes rurals i ruralitats, estudis socials de la ciència, subjectivitats, teoria sociològica relacional i anàlisi de xarxes i capital social.

Associació de Revistes Acadèmiques d’Humanitats i Ciències Socials

És una associació de revistes acadèmiques que té com a objectiu ser un lloc d’articulació de temes de publicació acadèmica, propiciar intercanvis de capacitació en publicació científica i ser un espai per a proposar diferents esdeveniments impulsats per les revistes que formin part d’aquesta xarxa.

Redes. Revista hispana para el análisis de redes sociales

Revista acadèmica per a la publicació de recerques sobre xarxes socials i per a la problematització de referents teòrics sobre aquest enfocament investigador.

A partir del seu portal general donen suport a esdeveniments, seminaris i cursos regulars sobre recerca de xarxes;

així mateix, ofereixen la possibilitat d’accedir a enllaços d’altres revistes i associacions interessades en aquesta temàtica.

Enllaç general.

Xarxa Simmel

És una xarxa llatinoamericana centrada en l’anàlisi i la difusió de l’obra de Georg Simmel.

International Sociological Association. ISA

Research Committee 16. Sociological Theory

European Sociological Association. ESA

Research Network 11. Sociology of Emotions. ESA

American Sociological Association

Canadian Sociological Association

Relational Sociology (Canadian Sociological Association)

Relational Studies in Sociology

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *