BLOG BLOG BLOG
thunm_dest_1
Diàleg
2019/10/24 - 5:04 p. m.

En general, la ment no ha estat un concepte central en el camp de la sociologia.

thunm_dest_1
Activitats
2019/06/25 - 11:20 a. m.

El llegat de Georg Simmel compartint les diferents maneres d’aplicar les seves idees a la recerca…

thunm_dest_1
Memòria
2018/05/09 - 8:32 a. m.

Aquest article analitza si, i com, la crisi econòmica ha afectat la manera d’entendre el futur personal i el de la societat en general a Alemanya (Colònia) i Espanya (Barcelona)…

thunm_dest_1
Memòria
2018/05/02 - 9:55 a. m.

Aquest article es proposa com a objectiu central fer explícit el procés d’abstracció que han tingut els diners des de les primeres manifestacions formals en la Grècia arcaica fins a la modernitat. Per a això s’apel·la tant a desenvolupaments teòrics com a pràctiques socials i fins i tot a aspectes tècnics. D’altra banda, i continuant les idees que sorgeixen de l’estudi descrit recentment, es plantegen algunes preguntes sobre les monedes digitals, particularment el bitcoin, que, si bé des que va aparèixer ha promès ser una forma anticapitalista, en els fets es pot convertir en la seva eina més sofisticada.

thunm_dest_1
Memòria
2018/04/25 - 8:22 a. m.

Des d’una perspectiva sociològica, quina importància té considerar els processos interns? El meu article, assenyala la importància que tenen els processos de reflexivitat emocional per a les persones que es troben en processos migratoris.

thunm_dest_1
Memòria
2018/04/19 - 10:05 a. m.

En aquest article, es treballa amb el concepte de diàspora per a explorar la manera com els immigrants utilitzen els mitjans socials per a crear comunitats en línia que, al llarg dels anys, podrien formar comunitats de diàspora. Principalment, s’estudia el cas d’espanyols que van decidir viatjar a Mèxic.

thunm_dest_1
Activitats
2018/04/19 - 10:02 a. m.

Temàtica: La política del sofriment social
Data límit per a la tramesa d’articles: 1 d’Octubre del 2018
Data prevista de publicació: Número 23 Gener 2019

El sofriment social ha esdevingut un tema clau en els debats sociològics i polítics de les darreres dècades…

thunm_dest_1
Activitats
2018/04/19 - 10:01 a. m.

Es convida els investigadors a presentar originals per a valorar-ne la inclusió a Digithum, 24: Diners al segle xxi: intercanvi digital, monedes extraestatals i el caràcter relacional dels diners. Els articles han de tractar les conseqüències socials de les noves formes d’intercanvi, concretament en contextos digitals en què les fronteres territorials tendeixen a ser permeables i a no estar ben definides.

thunm_dest_1
Memòria
2017/10/10 - 10:43 a. m.

Imatge, imaginació i memòria formen el tríptic que vincula de manera inexorable les polítiques de la memòria amb les polítiques de la imatge…

thunm_dest_1
Memòria
2017/09/27 - 12:47 p. m.

Amb motiu del centenari del seu naixement el 2015 la seva obra ha estat novament difosa i ha convocat a la discussió de conceptes dominants en la seva producció intel·lectual, com ho és memòries trencades.

thunm_dest_1
Diàleg
2017/09/21 - 9:39 a. m.

Aquest article estudia la relació que hi ha entre els cercles col·laboratius de músics i la generació d’oportunitats de treball en el camp de la música.

thunm_dest_1
Equip
2017/06/09 - 12:18 p. m.

La pregunta per les condicions de sorgiment d’un coneixement social entès en termes relacionals situa Georg Simmel al centre de la interrogació. Va ser ell qui va expressar la necessitat que la sociologia s’aproximés a aquests petits fils que constantment estan construint el teixit d’interdependència recíproca que caracteritza les societats modernes dominades per l’intercanvi monetari estès.

thunm_dest_1
Equip
2017/06/01 - 8:19 a. m.

L’objectiu d’aquest text és assenyalar alguns elements sobre la importància de l’assaig en la formació del pensament crític llatinoamericà. Per la particularitat de la seva forma, és a dir, el seu caràcter fragmentari i obert, aquesta forma d’escriptura es va cenyir de manera pertinent a la mentalitat llatinoamericana naixent.

thunm_dest_1
Equip
2017/05/25 - 11:04 a. m.

El 9 de març passat, després de diversos mesos de treball conjunt, l’equip editorial de Digithum va tenir el plaer de presentar el número 19 de la revista davant la comunitat acadèmica de la Facultat de Ciències Socials i Humanes de la Universitat d’Antioquia (UdeA).

thunm_dest_1
Entrevistes
2017/03/06 - 5:48 p. m.

En el número 18 de la nostra revista vam tenir ocasió de llançar una secció d’història intel·lectual. Com a equip editorial de Digithum estem convençuts que una història intel·lectual amb perspectiva relacional és una manera excel·lent de posar en moviment la nostra experiència subjectiva en relació amb la nostra herència cultural.

thunm_dest_1
Activitats
2017/03/06 - 5:41 p. m.

La Universitat d’Antioquia (UdeA) –Medellín, Colòmbia–, amb la ferma intenció de generar un major impacte i visibilitat en la producció del coneixement que des de les diferents unitats acadèmiques es genera per a ajustar-se als estàndards internacionals, ha començat a renovar i establir relacions amb universitats del continent americà, europeu i asiàtic que permetin enfortir els processos de recerca i d’apropiació social del coneixement.

thunm_dest_1
Memòria
2017/03/06 - 5:24 p. m.

Benjamin és un pensador al qual tornarem amb regularitat, amb l’esperança de generar un diàleg amb tots vosaltres i dur a terme, d’aquesta manera, una de les formes de relació més belles que hi ha.

thunm_dest_1
Equip
2017/03/06 - 5:14 p. m.

Des de Digithum celebrem moltíssim haver accedit a aquesta base de dades.