Digithum número 23 Gener 2019. Convocatòria d’articles.

Temàtica: La política del sofriment social
Data límit per a la tramesa d’articles: 1 d’Octubre del 2018
Data prevista de publicació: Número 23 Gener 2019

El sofriment social ha esdevingut un tema clau en els debats sociològics i polítics de les darreres dècades…

Digithum número 24 juliol 2019. Convocatòria d’articles

Es convida els investigadors a presentar originals per a valorar-ne la inclusió a Digithum, 24: Diners al segle xxi: intercanvi digital, monedes extraestatals i el caràcter relacional dels diners. Els articles han de tractar les conseqüències socials de les noves formes d’intercanvi, concretament en contextos digitals en què les fronteres territorials tendeixen a ser permeables i a no estar ben definides.