La crisi econòmica i els imaginaris de futur: quin efecte ha tingut la crisi econòmica en la manera d’imaginar el futur?

Aquest article analitza si, i com, la crisi econòmica ha afectat la manera d’entendre el futur personal i el de la societat en general a Alemanya (Colònia) i Espanya (Barcelona). Atès que la perspectiva de futur ha esdevingut un element cabdal de l’autoconeixement (Rosenthal, 1993), i que la integritat de la societat depèn en part de la possibilitat d’imaginar un futur comú (Bauböck, 2017), l’anàlisi dels imaginaris de futur és una eina interessant per a analitzar temes socials.