Digithum número 23 Gener 2019. Convocatòria d’articles.

Temàtica: La política del sofriment social
Data límit per a la tramesa d’articles: 1 d’Octubre del 2018
Data prevista de publicació: Número 23 Gener 2019

El sofriment social ha esdevingut un tema clau en els debats sociològics i polítics de les darreres dècades…